Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według statystyk AMECO – bazy danych makroekonomicznych Komisji Europejskiej, udział płac pracowników w Polsce w 2017 r. wyniósł 48%. To o 7,4% mniej, niż średnia w Unii Europejskiej – 55,4%.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Udział płac polskich pracowników w Polsce to tylko 46% naszego PKB – 10% niżej niż średnia unijna.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.