Czas czytania: około min.

Factcheck energetyczny

15.08.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych GUS przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę na nośniki energii w 2015 r. stanowiły 11,4% wydatków ogółem. Na podstawie danych powyższą wypowiedź należy zakwalifikować jako prawdziwą.

image

Zestawienie danych w tabeli:

Rodzaj wydatku

Odsetek wydatków [%]

żywność i napoje bezalkoholowe

24,0

napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki

2,5

odzież obuwie

5,4

użytkowanie mieszkania

8,7

nośniki energii

11,4

wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

5,0

zdrowie

5,3

transport

8,8

łączność

5,0

rekreacja i kultura

6,7

edukacja

1,0

restauracje i hotele

4,2

pozostałe towary i usługi

5,9

wydatki pozostałe

4,4

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.