Factcheck Energetyka

23.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

17 listopada 2006 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, w którym 71% akcji ma Skarb Państwa, podpisało umowę o sprzedaży gazu z RosUkrEnergo. Wraz z umową podpisany został także aneks do Kontraktu Jamalskiego z dnia 25 września 1996, który zmieniał formę ustalanie ceny zakupu gazu, w wyniku czego cena za 1000 m3 gazu wzrosła średnio o 10%.

W czasie negocjacji i podpisania umowy Ministrem Skarbu Państwa był Wojciech Jasiński, który w 2015 r. powołany został na prezesa PKN Orlen.

Share The Facts
Waldemar Pawlak
były wicepremier


Pod koniec roku negocjowano wtedy przedłużenie kończącego się kontraktu z RosUkrEnergo. Rząd PiS nie tylko przedłużył kontrakt z tą spółką, ale dał się ograć, zgadzając się na podwyższenie ceny gazu o 10 proc. Zgodę wyraził ówczesny minister skarbu Wojciech Jasiński. W nagrodę jest dziś prezesem PKN Orlen.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.