Factcheck Energetyka

23.01.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

5 lutego 2014 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poinformował, iż po zakończeniu rozbudowy stacji pomiarowej Mallnow, od 1 kwietnia 2014 r. możliwe będzie rozpoczęcie świadczenia usługa przesyłania rewersowego na zasadach ciągłych z Niemiec do Polski (tj. z niemieckiego obszaru rynku GASPOOL do Systemu Gazociągów Tranzytowych w Polsce).

1 kwietnia GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął świadczenie usługi przesyłania zwrotnego na zasadach ciągłych na gazociągu jamalskim. W dniu 1 kwietnia 2014 r. niemiecki operator GASCADE Gastransport GmbH oddał do użytkowania rozbudowaną stację w Mallnow na granicy polsko-niemieckiej. Rozbudowa stacji Mallnow odbywała się na podstawie umowy pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. a GASCADE, podpisanej w listopadzie 2012 roku. W ramach usługi przesyłania zwrotnego na zasadach ciągłych udostępniona została techniczna możliwość importu do Polski w ilości do 2,3 mld m3 rocznie (ok. 263 000 m3/h) od 1 kwietnia 2014 r. W sytuacji awaryjnej (w przypadku wstrzymania dostaw ze Wschodu do Niemiec)  możliwy będzie odbiór do 620 000 m3/h (co w skali roku odpowiada ok. 5,5 mld m3).

Z uwagi na fakt, iż uruchomienie rewersu nastąpiło w kwietniu, nie zaś styczniu 2014 r., jak twierdzi W. Pawlak, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Waldemar Pawlak
były wicepremier


W styczniu 2014 uruchomiliśmy realny rewers, czyli możliwość pompowania gazu nie ze Wschodu na Zachód tylko odwrotnie: z Europy Zachodniej do Polski.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.