Czas czytania: około min.

Factcheck Energetyka

23.01.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie EuRoPol GAZ S.A., właściciela polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał – Europa, obecna przepustowość wynosi 32,96 mld m3/rok (m3 przy ciśnieniu 1,01325 bar i temperaturze 20ºC). Przyjmując zaokrąglenie za dopuszczalne w marginesie błędu, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Waldemar Pawlak
były wicepremier


Gazociąg jamalski ma przepustowość 30 mld m3.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.