Czas czytania: około min.

Factcheck Energetyka

23.01.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Eurostatu, w 2015 roku Litwa zajmowała drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem importu netto energii elektrycznej importując 77% swojego zapotrzebowania na energię. Liderem pod tym względem okazał się Luksemburg, który 90% swojej konsumpcji energii elektrycznej pokrywał z importowanych źródeł.

Share The Facts
Žygimantas Vaičiunas
minister energii Litwy


Jesteśmy głównym importerem netto energii elektrycznej w UE.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.