Factcheck Energetyka

23.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według szacunków duńskiego operatora Energinet, całkowity koszt budowy gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę z Danią, wyniesie od 12 do 16 mld koron duńskich (czyli około 1,6 – 2,1 mld euro). W związku z szacunkowym kontekstem wypowiedzi, uznajemy ją za prawdziwą.

Share The Facts
Marcin Sienkiewicz
prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych


Sam Baltic Pipe ma kosztować 1,7 mld euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.