Factcheck Energetyka

29.01.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (stan na grudzień 2017 r, str. 7) moc niemieckich elektrowni wiatrowych (lądowych i morskich) w 2015 roku wynosiła 44,58 MW, a w 2016 roku 49,592 MW. Moc elektrowni wiatrowych wzrosła więc o 11.24%.

Według tego samego raportu (str. 6) w 2015 roku elektrownie  wiatrowe wytworzyły 79,206 GWh energii brutto, natomiast w 2016 roku wytworzyły 78,598 GWh energii brutto, czyli o 0,77% mniej niż rok wcześniej, a nie o 2% jak podaje Józef Sobolewski.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.