Czas czytania: około min.

Factcheck Energetyka

29.01.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Energii w trybie dostępu do informacji publicznej, Minister Energii zawarł umowy o udzielenie dotacji budżetowej w ramach finansowania w 2017 roku zadań związanych z naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów na łączną kwotę 23 315 185,00 zł. Jest to więc kwota ponad 10-krotnie niższa od tej wskazywanej przez K. Tchórzewskiego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.