Factcheck Energetyka

30.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, udział w dostawach ropy naftowej do rafinerii krajowych w 2016 roku poszczególnych państw przedstawiał się następująco:

  • 81,4% Rosja
  • 6,0% Arabia Saudyjska
  • 5,8% Irak
  • 3,9% Polska
  • 1,1% Iran
  • 0,7% Norwegia
  • 0,3% Nigeria
  • 0,3% Azerbejdżan
  • 0,3% Kazachstan
  • 0,2% Litwa

Oznacza to, że do Polski importowano 96,1% ropy naftowej wykorzystywanej w krajowych rafineriach. Przyjmując za dopuszczalny margines błędu, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.