Factcheck Energetyka

31.01.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Z pochodzących z 2015 roku informacji Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego działającego przy Komisji Europejskiej, w którym uwzględniono dane tzw. “ubóstwa energetycznego”, wynika że na pytanie:

 „Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy gospodarstwo domowe miało zaległości, tj. nie było w stanie zapłacić na czas z powodu trudności finansowych związanych z rachunkami za usługi komunalne (ogrzewanie, prąd, gaz, woda itp.) dla głównego mieszkania?”

 8,8% Polaków udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Z kolei na pytanie:

„Czy twoje gospodarstwo domowe stać na utrzymanie odpowiedniego poziomu ciepła?”

9,3% Polaków przyznało, że nie jest w stanie tego zrobić.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku ludność Polski wynosiła około 38,4 mln. Oznacza to, że około 3,4 mln osób miało zaległości z opłacaniem rachunków, a 3,6 mln osób nie mogło sobie pozwolić na utrzymanie odpowiedniego poziomu ciepła w gospodarstwie domowym.

Dane te o około 1 mln różnią się z podanymi przez J. Buzka. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.