Factcheck Energetyka

31.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ministerstwo Energii wprowadziło taryfę antysmogową w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczącego szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które weszło w życie 30 grudnia 2017 roku.

Na podstawie rozporządzenia spółki dystrybucyjne powinny wprowadzić nową taryfę nie wcześniej niż 31 stycznia 2018 roku.

W ramach taryfy cena prądu ma być niższa między godziną 22:00 a 6:00. Jednak by móc skorzystać z tej taryfy trzeba zużyć więcej prądu w nocy niż w analogicznym okresie zeszłego roku (§6 pkt. 6).

Z taryfy antysmogowej mogą skorzystać osoby indywidualne. Na stronie internetowej ministerstwa energii czytamy, że taryfa kierowana jest dla tych, którzy wykorzystują lub chcą wykorzystywać energię elektryczną do ogrzewania oraz dla właścicieli samochodów elektrycznych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.