Czas czytania: około min.

Factcheck Energetyka

08.12.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

oficjalnym komunikacie prasowym z 10 grudnia 2015, Komisja Europejska informuje o wszczęciu postępowania przed Trybunałem przeciw Polsce, właśnie za “złą jakość powietrza”.

Jak KE zaznacza w uzasadnieniu swojej decyzji, przez pięć lat poprzedzających pozew, Polska przekraczała dopuszczalne stężenie PM10 (zagrażających zdrowiu pyłów) w 35 z 46 stref pomiaru jakości powietrza. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Według komunikatu Ministerstwa Środowiska, 7 września 2017 w Luksemburgu odbyła się rozprawa przed TSUE z udziałem przedstawicieli Ministerstwa. Jak podkreśla komunikat, w wyniku obecnego postępowania Polska nie może zostać obciążona sankcjami finansowymi.

Wypowiedź posła Sonika uznajemy zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Bogusław Sonik
poseł Platformy Obywatelskiej


Poza tym Polska jest oskarżona przed Trybunałem Sprawiedliwości za złą jakość powietrza.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.