Adam Szłapka o funkcjach pełnionych przez Stanisława Tyszkę

06.01.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Stanisław Tyszka, obecnie poseł klubu Kukiz’15, od grudnia 2013 do jesieni 2014 był członkiem zarządu Polski Razem Jarosława Gowina, jednak w tej chwili nie piastuje w tej partii już żadnej funkcji.

Wypowiedź została uznana za manipulację, ponieważ w swojej wypowiedzi Adam Szłapka sugeruje, że Stanisław Tyszka wciąż pełni funkcję w zarządzie partii Jarosława Gowina.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.