Czas czytania: około min.

Finansowanie Maluch plus

05.04.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg informatora dotyczącego programu “Maluch plus” 2017 dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łączne środki do rozdysponowania w ramach programu wynoszą 151 mln zł.

„Maluch plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dotacja może zostać przyznana na utworzenie nowych miejsc opieki lub zapewnienie funkcjonowania już utworzonych miejsc np. uczelnia może otrzymać dofinansowanie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni.

Program “Maluch” istnieje od 2011 r., a jego podstawą prawna jest art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. , który informuje podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów o możliwości otrzymania dotacji celowej z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką.

W ciągu 4 lat finansowanie programu wzrosło o ponad 100 mln zł.

W poprzednich latach nakłady finansowe przewidziane w budżecie na ten program przedstawiały się następująco:

2011 – 40 mln zł

2012 – 40 mln zł

2013 – 90 mln zł

2014 – 101 mln zł

2015 – 151 mln zł

2016 – 151 mln zł

2017 – 151 mln zł.

finansowanie-programu-maluch%2fmaluch-plus

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.