Czas czytania: około min.

Gdzie wydaje się najmniej na sport?

11.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Patryk Jaki odwołał się w swojej wypowiedzi do raportu “Finansowanie sportu przez samorządy”, opracowanego przez Sponsoring Insight (agencję badawczo-consultingową). Celem wspomnianego przez polityka badania było przedstawienie stanu finansowania oraz skali nakładów przeznaczanych na sport w latach 2015-2017 przez stolice województw i urzędy marszałkowskie. Próba badawcza została więc dobrana celowo i objęła 18 urzędów miejskich miast wojewódzkich oraz 16 urzędów marszałkowskich. Dane finansowe zaczerpnięto z ogólnodostępnych źródeł, tj. sprawozdań i planów budżetowych oraz wieloletnich planów finansowych, a następnie zweryfikowano je w procesie konsultacji z samorządami.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy ilościowej, Warszawa jest liderem pod względem łącznych wydatków na sport w latach 2015-2017 – kwota przeznaczona przez stolicę na ten cel wyniosła bowiem 427 613 428,44 zł. Jednak biorąc pod uwagę średni udział wydatków na sport w wydatkach ogólnych, w analizowanym przedziale czasu stolica zajmuje ostatnie, 18. miejsce – udział ten wynosi w przypadku Warszawy 0,99 proc.

[Źródło: Sponsoring Insight, “Finansowanie sportu przez samorządy”, s. 13]

Patryk Jaki przytacza prawidłowe dane związane ze średnim udziałem wydatków na sport w wydatkach ogólnych stolicy, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Patryk Jaki
KW Prawo i Sprawiedliwość

 

[W rankingu miast wojewódzkich w Polsce pod względem średniego udziału wydatków na sport w wydatkach ogólnych miasta na lata 2015-2017 – przyp. red.] na ostatnim miejscu jest Warszawa, zaledwie ponad 1%.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.