Jaką część polskich Sił Zbrojnych stanowią oficerowie?

18.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zapoznając sie z Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (wydanej w 2013 r.) można znaleźć poniższą grafikę, która w całości odpowiada na pytanie jak wygląda struktura Sił Zbrojnych RP. Choć nie uwzględnia ona służby kandydackiej, to odsetki podane przez Tomasza Siemoniaka pokrywają się z oficjalnymi danymi. Wedle tych danych, w WP jest 20% oficerów, podoficerowie stanowią 38% (37% podaje T. Siemoniak), a szeregowcy to 42% (40% wg T. Siemoniaka).

Te różnice mogą wynikać z restrukturyzacji, jaką przechodzi Siły Zbrojne RP, szczególnie, że od pojawienia się stanu etatowego i wewnętrznej struktury SZRP minęły 3 lata.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.