Czas czytania: około min.

Grzegorz Długi o deficycie budżetowym

04.10.2018 godz. 20:41

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według najnowszych pełnych danych Eurostatu za rok 2017 spośród sąsiadów Polski, deficyt budżetowy mają Słowacja oraz Litwa. Wśród innych krajów regionu deficyt odnotowały też Węgry.

Dane Banku Światowego na rok 2017 wykazują także deficyt budżetowy na Ukrainie wielkości 2,3% PKB.

Dlatego też wypowiedź uznano za nieprawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.