Grzegorz Schetyna w Gościu Dnia PR1 o tym, że był na Majdanie

09.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Grzegorz Schetyna był rzeczywiście wiele razy na Ukrainie i Majdanie.

Poniżej podane są wizyty służbowe w kolejności chronologicznej:

– 22.07.2009, wizyta we Lwowie jako wicepremier i minister MSWiA razem z ministrami Radosławem Sikorskim i Mirosławem Drzewieckim, w sprawie Euro 2012;

– 11.10.2011, wizyta we Lwowie, Grzegorz Schetyna jako Marszałek Sejmu wziął udział w obchodach 350-lecia Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego;

– 04.12.2013, wizyta i przemówienie na Majdanie Niepodległości w Kijowie;

– 17.03.2014, udział w posiedzeniu Prezydium Zgromadzenia Parlamentu Polski, Litwy i Ukrainy w Kijowie, jako przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznej;

 

Wielokrotnie/ -y według Słownika Języka Polskiego oznacza:

‘’1. większy wiele razy od czegoś, powtórzony, powtarzający się wiele razy;

2. taki, który zrobił coś, wystąpił w jakiejś roli wiele lub kilka razy’’

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.