Grzegorz Schetyna w Kontrwywiadzie RMF o programie 500+

09.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Rady Ministrów oraz z rządowym projektem Ustawy Budżetowej na 2016 rok na program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (“Rodzina 500+) przeznaczonych będzie 17 miliardów złotych.

Według wykonanej oceny skutków regulacji (s.5) tejże ustawy w 2016 roku przeznaczonych będzie na ten cel 17.271 mld złotych, natomiast w 2017 roku – 22.970 mld.
Semantyczną manipulację stanowi pierwsza część wypowiedzi Grzegorza Schetyny (“Prezes Kaczyński ma…”).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.