Grzegorz Schetyna w Rzeczpospolitej o embargo na dostawy broni na Ukrainę

10.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

20 lutego 2014r. Rada UE uzgodniła, że państwa członkowskie „zawieszą obowiązywanie zezwoleń na wywóz dotyczących sprzętu, który może być wykorzystywany do wewnętrznych represji” na Ukrainie.

Natomiast 16 lipca 2014r. podjęła decyzje o zaprzestaniu stosowania tego porozumienia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.