Ile trzeba wydać na zakup mieszkania?

28.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. wynosiło 4214,14. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wynosiło 3783,46.

Zgodnie z raportem portalu Domy.pl za średnie wynagrodzenie można kupić metr kwadratowy mieszkania w takich miastach wojewódzkich jak m.in. Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Łódź. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy wynosiła 8409 zł.

Wynika z tego, że rzeczywiście należy przeznaczyć dwie miesięczne średnie pensje w sektorze przedsiębiorstw aby kupić metr kwadratowy mieszkania w Warszawie.

Tabela 1. Średnie ceny mieszkań w polskich miastach w październiku 2014 roku [za: domy.pl].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.