Hanna Gronkiewicz-Waltz o ujawnieniu nagrań rozmów R. Beger z A. Lipińskim

03.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Afera taśmowa z udziałem Renaty Beger i posłów Prawa i Sprawiedliwości wybuchła w 2006 roku za sprawą programu Teraz My. Przedmiotem dyskusji było przekazanie R. Beger stanowiska wicepremiera w zamian za poparcie rządu J. Kaczyńskiego i wystąpienie z Samoobrony. Można więc uznać, że taka wymiana przysług w języku potocznym zwana jest “handlem stanowiskami”.

 

W aferze taśmowej z 2006 roku Renata Beger rozmawiała z Adamem Lipińskim o przekazaniu jej stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa:

 

AL: Czyli co? Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, tak?
RB: I to natychmiast.
AL: Wie pani, to żaden problem, bo my mamy mnóstwo wolnych stanowisk, znaczy mnóstwo, to nie ma żadnego problemu z tym, a te pozostałe osoby?

 

W tej rozmowie R. Beger domagała się także miejsc w sejmiku województwa dla “swoich ludzi”:

 

RB: Tak, no i oczywiście praca dla moich ludzi, bo część ludzi w terenie ze mną przechodzi, wybory samorządowe, oni są już uwzględnieni na liście do sejmiku, dwa wysokie miejsca mnie interesują.

(…)
RB: Dwa wysokie miejsca, z tego mogę dać jedno nazwisko Beger. To mówiłam, to mówiłam…

 

[Zapis rozmów oraz fragment programu Teraz My na: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/posluchaj_nagran_rozmow_beger_z_lipinskim_i_mojzesowiczem_7493.html]

W rozmowie R. Beger i A. Lipińskiego pojawia się informacja, że ówczesny premier (Jarosław Kaczyński) był poinformowany o sprawie i rządaniach R. Beger dotyczących stanowiska wicemistra.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.