Hanna Gronkiewicz-Waltz o udziale Prezydenta RP w obchodach Powstania Warszawskiego

10.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tego dnia to Grzegorz Schetyna jako Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta RP partycypował podczas uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego i wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania. Prezydent – elekt złożył podczas uroczystości kwiaty, nie przemawiał jednak na żadnej oficjalnej uroczystości.
Jak można zobaczyć w programie uroczystości, uwzględnieni w nim zostali Prezydent RP i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

W całych obchodach, jako pełniący obowiązki Prezydenta występował Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.