Hanna Gronkiewicz-Waltz o zwycięstwie Ewy Kopacz

08.12.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Nie można więc mówić o całkowitym zwycięstwie Platformy Obywatelskiej w Radomiu.

Owszem, kandydat PO, Radosław Witkowski, uzyskał fotel prezydenta miasta. Jednak w wyborach do rady miasta Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 14 mandatów, przy całkowitej liczbie głosów ważnych 24 327, zaś Platforma tylko 12, przy całkowitej liczbie głosów ważnych 17 956.

Również w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego, w okręgu 5., w którym jest Radom, PiS uzyskał w sumie 23 827 głosów, zaś PO 20 361.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.