Henryk Kowalczyk w Radiu ZET

09.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K48/04 z dnia 15 lutego 2005 roku nie można zmieniać prawa na niekorzyść podatnika później, niż 30 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego, w którym te podatki mają obowiązywać. W związku z tym, że podniesienie kwoty wolnej od podatku jest korzystne dla wszystkich podatników, wypowiedź Ministra Henryka Kowalczyka uznaję za nieprawdziwą.

dodatkowe źródło

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.