I posiedzenie Sejmu VIII kadencji

01.12.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Na dzień dzisiejszy funkcjonuje system bezpłatnej pomocy prawnej, ale nie jest on w żaden sposób uregulowany odgórnie. Porad udzielają m.in. Biura Porad Obywatelskich, organizacje pozarządowe,Biura Poselskie.

Dopiero od 1 stycznia 2016 r. – zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą – zostanie utworzony ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej. Powstanie 1500 specjalnych punktów, w których obywatele będą mogli zasięgnąć profesjonalnej porady.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.