I posiedzenie Sejmu VIII kadencji

01.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Powyższe stwierdzenie jest prawdą, przy wielu uczelniach powstały już centra innowacji, które mają na celu łączenie pracy naukowców z potrzebami biznesu.

Do takich centrów zaliczamy m.in.: Jagiellońskie Centrum Innowacji, Centrum Energetyki,  Akademickie Centrum Innowacji Biznesowych ( przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu),  Centrum Transferu Technologii CITTRU oraz wiele innych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.