Rozbudowa światłowodów w czasie rządów PO-PSL

01.12.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki działań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziedzinie zwiększenia dostępu do usług szerokopasmowych jest Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 roku. NPS zakładał, iż do końca 2015 roku miało powstać 27 tys. km sieci telekomunikacyjnych. Składać się na to miały projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 (m.in. “Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, „Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim”, „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”, „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”, „Internet dla Mazowsza”, „Szerokopasmowe pomorskie – budowa sieci szkieletowo – dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego”, „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” oraz „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, oraz przedsięwzięcie pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Inna wartość, bo w sumie 45 tys. km została podana podczas wywiadu udzielonego Polskiemu Radiu w czerwcu 2015 roku przez ministra Andrzeja Halickiego. Wspomniane 45 tys. km miało zostać wybudowane do końca września bieżącego roku.

12 października 2015 roku portal polskaszerokopasmowa.pl informował o tym, iż “Według danych przygotowanych przez nadzorujące 14 sieci Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dla „Rzeczpospolitej” do końca września wybudowanych zostało około 27 tys. km RSS, podczas gdy do końca roku powinno ich powstać 30,1 tys. km.”

Wiadomo, iż w obecnym momencie niektóre podmioty mają trudności z dokończeniem projektów. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., za zgodą Zarządu Województwa Małopolskiego przesunęła termin realizacji inwestycji na 31.12.2015. 12 listopada 2015 portal polskaszerokopasmowa.pl informował o opóźnieniach w realizacji zadań przez firmę SferaNet z Bielska-Białej budująca sieć na Podkarpaciu.

Rzetelna weryfikacja wymienionych w wypowiedzi danych nie jest jednak możliwa na podstawie tych szczątkowych informacji, przy braku oficjalnych, aktualnych danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.