Strona główna Wypowiedzi Ilu bezrobotnych do 30. roku życia przybyło w czasie epidemii?

Ilu bezrobotnych do 30. roku życia przybyło w czasie epidemii?

Ilu bezrobotnych do 30. roku życia przybyło w czasie epidemii?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

Wzrasta bezrobocie. W czerwcu osiągnęło ono już poziom 6,1% i wśród wszystkich nowych bezrobotnych, największy odsetek jest ludzi młodych, do 30. roku życia, to jest 40 tys. ludzi.

Ława polityków, 09.08.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ława polityków, 09.08.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Piotr Zgorzelski podaje prawidłowe informacje dotyczące stopy bezrobocia w czerwcu oraz wzrostu liczby młodych bezrobotnych do 30. roku życia od początku epidemii, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

9 sierpnia podczas rozmowy w programie „Ława polityków” poseł wypowiedział się na temat bezrobocia oraz młodych bezrobotnych. Statystki na ten temat przytoczył w kontekście epidemii, wspominając m.in. o wprowadzanych strefach żółtych i czerwonych czy problemach przedsiębiorców.

Zarejestrowany bezrobotny – definicja

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego zarejestrowani bezrobotni to osoby, które ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i zarejest­rowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Stopa bezrobocia w czerwcu

Jak podaje GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2020 roku wyniosła 6,1 proc., co oznacza, że oficjalnie bez pracy pozostawało 1 026,5 tys. osób. Względem maja liczba bezrobotnych wzrosła o 14,8 tys. osób (wzrost o 0,1 punktu proc.).

Mówiąc o bezrobociu, warto zwrócić uwagę na regionalne zróżnicowanie występowania tego zjawiska. Według danych GUS najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Warszawie (1,7 proc.). Niskie wartości są także charakterystyczne dla sąsiednich powiatów, m.in. warszawskiego zachodniego (2,2 proc.) oraz pruszkowskiego (3,4 proc.). Generalnie rzecz biorąc, mniejsze wartości wskaźnika bezrobocia zanotowano w dużych miastach wojewódzkich, takich jak Wrocław (2,2 proc.), Kraków (2,7 proc.) czy Gdańsk (3,1 proc.). Z kolei wyższe bezrobocie występuje w województwach położonych na wschodzie kraju: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Stosunkowo wysoki wskaźnik odnotowano również w woj. mazowieckim z wyłączeniem stolicy i tzw. obwarzanka warszawskiego.

Młodzi bezrobotni

Statystyki dotyczące sytuacji młodych na rynku pracy znajdziemy w opracowaniu ministerstwa pracy, rodziny i polityki społecznej. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba długotrwałych bezrobotnych poniżej 30. roku życia zwiększyła się w czerwcu względem marca o 40 tys. (wzrost z 239,2 tys. do 279,2 tys.). W analizie dane dotyczące czerwca porównujemy do danych z marca, ponieważ wypowiedź padła w kontekście epidemii, a to właśnie w marcu w Polsce odnotowano pierwsze przypadki koronawirusa i to wtedy w kraju zaczęła się epidemia.

Bezrobocie w lipcu

GUS opublikował już także statystyki za lipiec br. W ubiegłym miesiącu bezrobocie w stosunku do czerwca spadło nieznacznie (0,1 punktu proc.). Natomiast liczba bezrobotnych poniżej 30. roku życia zmniejszyła się o 2,3 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!