Czas czytania: około min.

Ile było zakażeń COVID-19 w ostatnich 2 tygodniach?

14.10.2020 godz. 14:23

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź ministra Michała Wójcika uznajemy za prawdziwą, ponieważ przytoczone przez niego liczby mają pokrycie ze statystykami Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Zbiór danych ECDC

Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 12 października, tj. z dnia poprzedzającego emisję wywiadu z Michałem Wójcikiem, liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni wynosiła:

 • w Czechach – 52 513,
 • we Francji – 196 405,
 • w Niemczech – 37 532,
 • w Polsce – 38 486,
 • w Wielkiej Brytanii – 168 747.

Podstawą rzetelniejszego porównania wydaje się jednak wskaźnik potwierdzonych przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. W ostatnich 14 dniach (licząc od 12 października) kształtował się on następująco:

 • w Czechach – 493,1 (pierwszy wynik wśród państw UE-28 i EOG),
 • we Francji – 293,1 (piąty wynik),
 • w Niemczech – (dwudziesty ósmy wynik),
 • w Polsce – 101,4 (osiemnasty wynik),
 • w Wielkiej Brytanii – 253,2 (szósty wynik).

Tygodniowe raporty WHO

Sprawdźmy jeszcze statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, która publikuje statystyki w ujęciu tygodniowym. W tym przypadku dysponujemy danymi za okres 5-11 października oraz 28 września- 4 października. Wówczas w wymienionych przez ministra Wójcika państwach odnotowano następującą liczbę przypadków:

 • w Czechach – 46 080,
 • we Francji – 187 710,
 • w Niemczech – 38 724,
 • w Polsce – 35 658,
 • w Wielkiej Brytanii – 161 567.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.