Strona główna Wypowiedzi Ile dopłacamy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Ile dopłacamy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Ile dopłacamy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Włodzimierz Czarzasty

Wicemarszałek Sejmu
Nowa Lewica

W tej chwili do ZUSu skarb państwa dopłaca, w zależności od poziomu bezrobocia, w zależności od zasobów finansowych, 70 mld w skali roku i to się zmniejsza, bo bezrobocie spada.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (a więc nie sam ZUS, jak sugeruje to Włodzimierz Czarzasty, który jest jedynie dysponentem środków zdeponowanych w FUSie) jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są między innymi wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego.

W granicach określonych w ustawie budżetowej, FUS może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki. Mogą one być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody przekazywane na rachunek bankowy FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS.

Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2016 rok przeczytać możemy, że w 2016 roku przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 208 678 133 tys. zł i były o 12 563 355 tys. zł, tj. o 6,4% wyższe niż w roku poprzednim. Koszty Funduszu wyniosły 208 074 975 tys. zł, i były wyższe o 6 357 555 tys.zł, tj. o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego. Stan Funduszu na koniec 2016 r. wyniósł (minus) 45 321 162 tys. zł, tj. o 603 158 tys. zł więcej niż na początku roku.

W marcu tego roku ZUS przygotował Prognozę Wpływów i Wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018 – 2022. Zastosowany model prognostyczny uwzględnia już obniżenie ustawowego wieku emerytalnego do 65 lat w przypadku mężczyzn i do 60 lat w przypadku kobiet. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 – pośredni, wariant nr 2 – pesymistyczny i wariant nr 3 – optymistyczny.

W każdym z trzech wariantów prognozy odnotować można wzrost deficytu FUSu. W wariancie pośrednim z 56 359 mln w 2018 roku do 73 285 mln w roku 2022, w wariancie pesymistycznym z 65 098 mln w 2018 roku do 96 576 mln w 2022 roku, natomiast w wariancie optymistycznym z 48 445 mln w 2018 roku do 55 062 mln w 2022 roku, co przeczy tezie Włodzimierza Czarzastego o zmniejszaniu się deficytu.

 

 

Share The Facts
Włodzimierz Czarzasty
Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

W tej chwili do ZUSu skarb państwa dopłaca, w zależności od poziomu bezrobocia, w zależności od zasobów finansowych, 70 mld w skali roku i to się zmniejsza, bo bezrobocie spada.

 

 

 

Link oEmbed


 

button5

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!