Czas czytania: około min.

Ile dzieci rodziło się w Polsce w poprzednich latach?

24.08.2020 godz. 15:29

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź posła Wilczyńskiego uznajemy  za prawdziwą, ponieważ podane przez niego liczby zgadzają się z danymi GUS.

Liczba urodzeń

Podstawę do analizy stanowi publikowany przez GUS Biuletyn Statystyczny. W najnowszym biuletynie nr 06/2020 została zawarta miesięczna liczba żywych urodzeń. Suma urodzeń dla roku 2019 wynosi 375 tys., dla roku 2018 – 388,1 tys., a dla roku 2017 wartość ta jest równa 401,7 tys.

Zmiana liczby urodzeń

W wypowiedzi posła duży nacisk położony został na aspekt zmiany liczby urodzeń w 2019 roku względem lat poprzednich. W roku 2019 urodziło się o 13,1 tys. dzieci mniej niż w roku 2018, a w roku 2017 o 26,7 tys. mniej niż w roku bazowym.

Podsumowanie

Statystyki przekazane przez Ryszarda Wilczyńskiego znajdują odzwierciedlenie w Biuletynie Statystycznym GUS, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.