Czas czytania: około min.

Ile głosów nieważnych oddano w 2014 roku w wyborach samorządowych?

11.08.2020 godz. 9:40

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, gdyż nieważne głosy oddane w wyborach samorządowych w 2014 roku stanowiły około 17,5 proc. wszystkich głosów.

Frekwencja

W wyborach samorządowych w 2014 roku frekwencja wyniosła 47,21 proc. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie świętokrzyskim (53,25 proc.), a najniższą w województwie opolskim (42,13 proc.).

Głosy ważne i nieważne

Uprawnionych do głosowania w całym kraju było wówczas 30 613 691 osób, a do lokali wyborczych udało się 14 453 946 Polaków. Ważny głos oddało 11 928 736 wyborców, nieważny zaś 2 525 210 osób, co przełożyło się na około 17,5 proc. nieważnych głosów.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.