Strona główna Wypowiedzi Ile godzin więcej informatyki w szkołach?

Ile godzin więcej informatyki w szkołach?

Ile godzin więcej informatyki w szkołach?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

O 70 godzin w systemie jest więcej informatyki.

Polskie Radio Program I, 27.04.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 27.04.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na początku tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt nowych ramowych planów nauczania, określających minimalną liczbę godzin, którą szkoła ma przeznaczyć na dany przedmiot. Potrzeba rozpisania nowych planów zaistniała m.in. w związku z reformą edukacji i reorganizacją gimnazjów.

Nowe ramowe plany nauczania zakładają wzrost z 210 do 280 godzin informatyki między 4 klasą szkoły podstawowej i ostatnią klasą szkoły ponadpodstawowej.

Projekt rozporządzenia 28 marca został skierowany do podpisu ministra.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy