Czas czytania: około min.

Ile kilometrów przejeżdżają autobusy w Warszawie?

02.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

rozmowie z Patrykiem Słowikiem i Tomaszem Żółciakiem na łamach Dziennika Gazety Prawnej Patryk Jaki opowiedział o motywach swojego startu w wyborach samorządowych w Warszawie, a także o własnych propozycjach wyborczych. Polityk, wspominając o swoim programie walki ze smogiem, zwrócił uwagę na liczbę kilometrów przejechanych przez stołeczne autobusy (tzw. wozokilometrów):

Miejskie autobusy przejeżdżają 100 mln km rocznie po Warszawie (…).

Z danych zawartych w udostępnionym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Informatorze statystycznym za rok 2017 (s. 3) wynika, że w ciągu 2017 roku autobusy pokonały łącznie 121 756 294,876 km, przy czym pojazdy należące do:

  • Miejskich Zakładów Autobusowych przejechały 88 808 964,255 km,
  • innych miejskich operatorów autobusowych przejechały 27 742 840,961 km,
  • operatorów linii lokalnych przejechały 5 204 489,660 km.

Patryk Jaki podaje nieprawidłową liczbę wozokilometrów, znacząco przekraczającą margines błędu, dlatego jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Patryk Jaki
KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Miejskie autobusy przejeżdżają 100 mln km rocznie po Warszawie (…).

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.