Strona główna Wypowiedzi Ile nowoczesnych leków onkologicznych nie jest dostępne dla polskich pacjentów?

Ile nowoczesnych leków onkologicznych nie jest dostępne dla polskich pacjentów?

Ile nowoczesnych leków onkologicznych nie jest dostępne dla polskich pacjentów?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

Połowa nowoczesnych leków onkologicznych (53% z 94 substancji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie) w ogóle nie jest dostępna dla polskich pacjentów.

Twitter, 12.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 12.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Dane przytoczone przez Piotra Zgorzelskiego odnoszą się do raportu z 2017 roku. Przed czterema laty 53 proc. z 94 substancji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie nie było dostępne dla polskich pacjentów.
  • Zgodnie z danymi z 2021 roku na 128 terapii lekowych zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i wymienionych w europejskich standardach, polscy pacjenci mają pełny dostęp tylko do 28 substancji. Kolejnych 39 terapii jest refundowanych, ale z ograniczeniami. To oznacza, że 48 proc. nowoczesnych leków onkologicznych nie jest dostępne dla polskich pacjentów.
  • Piotr Zgorzelski podał dane nieaktualne, ale nie odbiegają one znacznie od najnowszych informacji, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Wypowiedź

2 lutego 2021 roku Piotr Zgorzelski za pośrednictwem Twittera stwierdził, że połowa nowoczesnych leków onkologicznych (53 proc. z 94 substancji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie) w ogóle nie jest dostępna dla polskich pacjentów.

Dostępność leków onkologicznych 

Raport na ten temat został opublikowany przez fundację onkologiczną Alivia, której misją jest mobilizowanie i aktywizowanie chorych na raka. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie „Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej” w latach 2004-2016 Komisja Europejska autoryzowała wprowadzenie na rynek 94 molekuł we wskazaniach onkologicznych.

W 2015 roku na 30 molekuł, które na rynku europejskim osiągnęły istotny poziom sprzedaży, w Polsce dla pacjentów dostępnych było jedynie 18 (częściowo z ograniczeniami). Gorsza sytuacja niż w Polsce występowała na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii. Co więcej, na 18 molekuł w Polsce tylko dwie były w pełni dostępne, w przypadku reszty występowały różnego rodzaju ograniczenia. Na wszystkie 94 molekuły w 2017 roku 50 molekuł, a więc ponad 53 proc., nie było objętych w Polsce refundacją w żadnym wskazaniu onkologicznym.

Przytoczone dane pochodzą z 2017 roku. Nowsze dane, z września 2020 roku, wskazują, że w Polsce niedostępnych jest 50 ze 114 terapii lekowych wymienionych w standardach Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO), co oznacza, że Polacy mogą liczyć na dostęp do 56 proc. molekuł.

Najnowsze dane z 2021 roku wskazują, że wśród 128 terapii lekowych, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i wymienionych w europejskich standardach, polscy pacjenci mają pełny dostęp tylko do 28 substancji. Kolejnych 39 terapii jest refundowanych, ale z ograniczeniami. To oznacza dostęp na poziomie 52 proc.

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, która została przyjęta w 2020 roku, zakłada, że do 2030 roku Polska osiągnie poziom przynajmniej 90 proc. dostępnych terapii onkologicznych wśród wszystkich refundowanych na terenie UE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy