Strona główna Wypowiedzi Ile obiecanych strzelnic oddano?

Ile obiecanych strzelnic oddano?

Ile obiecanych strzelnic oddano?

Marcin Kierwiński

Poseł
Platforma Obywatelska

Oddano 1 strzelnicę z zapowiadanych przez Macierewicza 380.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

A. Macierewicz sprawował urząd ministra obrony narodowej od 16 listopada 2015 roku do 9 stycznia 2018 roku. Pierwsze informacje dotyczące programu MON dofinansowania budowy i rewitalizacji strzelnic, nazywanego później programem „Strzelnica w powiecie”, pochodzą z września 2017 roku. Wtedy wiceminister M. Dworczyk w wywiadzie dla TVP Info powiedział:

„Chcielibyśmy, żeby w każdym powiecie poza jedną kompanią wojsk obrony terytorialnej, jedną szkołą średnią prowadzącą klasy wojskowe, była również jedna strzelnica – otwarta dla wszystkich, prowadzona przez samorząd”.

1 grudnia 2017 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na jej podstawie MON uzyskało możliwość udzielania samorządom dotacji w ramach programu „Strzelnica w powiecie”. Nowelizacja weszła w życie z początkiem 2018 roku.

1 lipca 2018 roku, już w trakcie sprawowania urzędu przez M. Błaszczaka, weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego. Na jego podstawie MON uzyskało możliwość ogłaszania konkursów ofert budowy i rewitalizacji strzelnic w ramach nowego programu.

Pierwszy taki konkurs zatwierdził minister M. Błaszczak 9 sierpnia 2018 roku. Zaznaczono w nim, że na realizację programu „Strzelnica w powiecie” MON przeznaczyło w tym roku kwotę 40 mln zł. Konkurs rozstrzygnięto 18 października 2018 roku, przyznając dotację celową gminie Młodzieszyn oraz powiatowi przysuskiemu na łączną kwotę około 1,6 mln zł.

Choć pierwszy konkurs otwarto w sierpniu, już strzelnica w powiecie jarosławskim, w Maleniskach, otwarta  po rewitalizacji 7 maja 2018 roku, była określana przez wiceministra M. Dworczyka jako „pilotażowy obiekt” programu. Można więc uznać, że do tej pory, w ramach programu „Strzelnica w powiecie” dokonano rewitalizacji jednej strzelnicy i przyznano dotację na wybudowanie dwóch innych.

Liczba 380 strzelnic bierze się najprawdopodobniej z liczby powiatów w Polsce (314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu). Rozpisany na 10 lat program, poza określeniem kwoty przeznaczonej na budowę lub rewitalizację strzelnic (440 mln), nie przewidywał wybudowania lub rewitalizacji ściśle określonej liczby strzelnic. Liczba 380 nie pojawia się w rozporządzeniu MON, dołączonej do niego „Ocenie skutków regulacji” ani w wypowiedziach osób związanych z ministerstwem, takich jak M. Dworczyk podczas tematycznej konferencji „Sokół”. Choć we wrześniu 2017 roku M. Dworczyk stwierdził, że „strzelnice mają być otwarte dla wszystkich i znajdować się w każdym powiecie”, swoją myśl sprecyzował m.in. przy okazji otwarcia strzelnicy w Maleniskach. M. Dworczyk stwierdził wtedy, że „program zakładał budowę strzelnicy w powiatach, gdzie nie ma strzelnic wojskowych”. Sam A, Macierewicz, we wrześniu 2017 roku, w wywiadzie dla Radia Szczecin, określił liczbę powiatów w których miały zostać otwarte strzelnice tylko w roku 2018. Mówił wtedy o “dwudziestu może trzydziestu” powiatach. Ostatecznie więc nie jest jasne, czy MON zakładało w ramach programu „Strzelnica w powiecie” otwarcie obiektów w każdym z 380 powiatów.

Podsumowując, w ramach programu “Strzelnica w powiecie” dokonano rewitalizacji jednego obiektu. Na budowę dwóch innych, w wyniku niedawno zakończonego, pierwszego konkursu ofert, MON udzieliło już dotacji. MON nie określiło jednoznacznie, ile strzelnic ma zostać otwartych w ramach programu. M. Kierwiński w swojej wypowiedzi sugeruje, że już obecnie powinna zostać zrealizowana zapowiedź otwarcia 380 strzelnic. Autor wypowiedzi pomija również fakt, że program “Strzelnica w powiecie” zaplanowany jest na 10 lat. Minister A. Macierewicz zapowiadał otwarcie jedynie 20-30 obiektów w 2018 roku. W związku z powyższym, wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Marcin Kierwiński
Poseł Platformy Obywatelskiej

 

Oddano 1 strzelnicę z zapowiadanych przez Macierewicza 380.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy