Strona główna Wypowiedzi Ile osób w Polsce było zatrudnionych w 2016 roku?

Ile osób w Polsce było zatrudnionych w 2016 roku?

Ile osób w Polsce było zatrudnionych w 2016 roku?

Elżbieta Rafalska

Są już województwa takie jak na przykład województwo lubuskie, w którym w styczniu nastąpił 10% wzrost urodzeń.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na wspólnej konferencji z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem Minister Rafalska podsumowała realizację Programu Rodzina 500+ w woj. lubuskim oraz wpływ programu na inne systemy.

Wg zaprezentowanych danych przez Władysława Dajczaka w 2016 roku w woj. lubuskim urodziło się o 90 więcej dzieci w porównaniu do roku 2015 (9415 do 9325 dzieci, wzrost o 1%), porównując drugie półrocza tych lat wzrost liczby urodzeń jest wyższy o dokładnie 1,1%, natomiast porównując styczeń 2017 oraz styczeń 2016 można zauważyć, że w styczniu 2017 nastąpił 9,9% wzrost urodzeń w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego (dokładnie 865 do 787 urodzeń).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy