Czas czytania: około min.

Ile osób w Polsce i UE zaszczepiło się na COVID-19 w przeliczeniu na mln mieszkańców?

12.01.2021 godz. 10:40

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Dane dostępne w chwili publikacji tweeta przez Katarzynę Lubnauer (a zatem obejmujące okres do 9 stycznia włącznie) prezentowały się następująco:

 • Polska: 5 215,66 przyjętych dawek szczepionki w przeliczeniu na milion mieszkańców,
 • Unia Europejska: 5 403,59 przyjętych dawek szczepionki w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Należy odnotować, że w dniu 9 stycznia liczba zaszczepionych osób w przeliczeniu na milion mieszkańców była niższa niż w całej UE po raz pierwszy od 3 stycznia i po raz drugi od momentu rozpoczęcia prowadzenia statystyk przez Ministerstwo Zdrowia.

Warto jednak spostrzec, że nie wszystkie państwa członkowskie składały codziennie raporty dotyczące liczby zaszczepionych osób. Fakt ten wpływa na zmienną liczbę mieszkańców braną pod uwagę do obliczeń. Tym samym porównanie Polski do całości UE staje niemiarodajne. W związku z tym wypowiedź Katarzyny Lubnauer uznajemy za nieweryfikowalną.

Liczba szczepień do momentu wypowiedzi

Tweet, w którym Katarzyna Lubnauer poinformowała o statystykach dotyczących szczepień w Polsce i w UE, pochodzi z 10 stycznia. Tego dnia Ministerstwo Zdrowia przekazało, że liczba wykonanych szczepień do końca poprzedniego dnia wyniosła 200 022. Populacja Polski wynosi 38 mln 351 tys. osób, a zatem liczba wykonanych szczepień w przeliczeniu na milion mieszkańców 9 stycznia wyniosła 5 215,66.

Zgodnie z danymi portalu Our World in Data 9 stycznia w całej Unii wykonano 2 mln 41 tys. szczepień. Wspólnotę zamieszkuje obecnie 446 mln ludzi. Oznacza to, że w UE do 9 stycznia włącznie wykonano około 5 403,59 szczepień w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Według portalu Our World in Data w naszym kraju 10 stycznia miało być wykonanych 0,53 szczepień na 100 osób (5300/milion), natomiast w całej UE – 0,55 szczepień na 100 osób (5500/milion). Choć wyliczenia analityków portalu różnią się nieco od naszych, nadal wskazują, że średnia unijna 9 stycznia była większa od polskiej o około 200 szczepień.

Poniżej prezentujemy dane z całego tygodnia poprzedzającego tweet Katarzyny Lubnauer.

8 stycznia:

 • Polska: 198 787 przyjętych dawek, 5 183,35 w przeliczeniu na milion mieszkańców,
 • UE: 2 mln 230 tys. przyjętych dawek, 5 000 w przeliczeniu na milion mieszkańców (brak danych dla czterech państw członkowskich).

7 stycznia:

 • Polska: 188 956 przyjętych dawek, 4 927,02 w przeliczeniu na milion mieszkańców,
 • UE: 1 mln 840 tys. przyjętych dawek, 4 125,56 w przeliczeniu na milion mieszkańców (brak danych dla trzech państw członkowskich).

6 stycznia:

 • Polska: 177 863 przyjętych dawek, 4 637,77 w przeliczeniu na milion mieszkańców,
 • UE: 1 mln 460 tys. przyjętych dawek, 3 273,54 w przeliczeniu na milion mieszkańców (brak danych dla sześciu państw członkowskich).

5 stycznia:

 • Polska: 153 370 przyjętych dawek, 3 999,11 w przeliczeniu na milion mieszkańców,
 • UE: 1 mln 220 tys. przyjętych dawek, 2 735,43 w przeliczeniu na milion mieszkańców (brak danych dla sześciu państw członkowskich).

4 stycznia:

 • Polska: 92 220 przyjętych dawek, 2 404,63 w przeliczeniu na milion mieszkańców,
 • UE: 919 448 przyjętych dawek, 2 061,54 w przeliczeniu na milion mieszkańców (brak danych dla siedmiu państw członkowskich).

3 stycznia:

 • Polska: 50 833 przyjętych dawek, 1 325,47 w przeliczeniu na milion mieszkańców,
 • UE: 641 377 przyjętych dawek, 1 438,07 w przeliczeniu na milion mieszkańców (brak danych dla siedmiu państw członkowskich).

Dzień 3 stycznia to również data, od której Ministerstwo Zdrowia zaczęło publikować dzienne raporty dotyczące liczby przyjętych przez Polaków dawek szczepionki. Jak widzimy, tego dnia Polska miała mniejszą liczbę zaszczepionych osób w przeliczeniu na milion mieszkańców niż cała Unia Europejska. Jednak już kolejnego dnia sytuacja się odwróciła. Do 8 stycznia włącznie w Polsce szczepionych było więcej osób w przeliczeniu na milion mieszkańców niż w całej UE. Tendencja ta uległa zmianie dopiero 9 stycznia.

Średnia liczba przyjętych dawek na milion mieszkańców z całego tygodnia prezentuje się następująco:

 • dla Polski: 3 955,5 dawek,
 • dla UE: 3 433,9 dawek.

Widzimy więc, że od 3 do 9 stycznia w Polsce szczepiono średnio o około 500 osób więcej w przeliczeniu na milion mieszkańców niż we wszystkich państwach członkowskich (dla których były dostępne dane) łącznie. Z racji rozbieżności co do liczby raportowanych państw w poszczególnych dniach porównanie Polski do całej Wspólnoty staje się niemiarodajne. W związku z tym wypowiedź Katarzyny Lubnauer uznajemy za nieweryfikowalną

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub