Czas czytania: około min.

Ile osób zdało egzamin maturalny w 2019 oraz 2020 roku?

31.08.2020 godz. 8:58

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Urszuli Pasławskiej oceniamy jako prawdę, ponieważ zgodnie z danymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin maturalny w 2019 roku zdało 80,5 proc. maturzystów, a w 2020 roku – 74 proc.

Wyniki egzaminu maturalnego w 2019 i w 2020 roku

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są wyniki matur od 2015 roku. To właśnie w tym roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku, wprowadzono nową formułę egzaminu maturalnego. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 roku. W tzw. „Formule 2015” absolwenci mają obowiązek przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do minimum jednego egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Zgodnie ze „Sprawozdaniem z egzaminu maturalnego 2019” do egzaminu przystąpiło 247 230 absolwentów, a pozytywny wynik uzyskało 199 056. Oznacza to, że maturę w 2019 roku zdało 80,5 proc. zdających (s. 7).

Dane za 2020 rok przedstawione są we „Wstępnej informacji o wynikach egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu) 2020 r.” W bieżącym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 259 272 absolwentów, spośród których zdały 191 734 osoby. W 2020 roku świadectwo maturalne uzyskało więc 74 proc. zdających (s. 3).

Wyjątkowy rok szkolny

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa minister edukacji narodowej 20 marca wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadził tym samym kształcenie na odległość, podczas którego uczniowie nie uczęszczali do szkół i uczyli się w sposób zdalny.

Egzaminy maturalne zostały przesunięte na później rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 roku. Nowe terminy zostały ogłoszone w Komunikacie dyrektora centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. Główny termin matur odbył się w czerwcu, terminy dodatkowe miały miejsce w lipcu, a poprawkowe będą we wrześniu. Zrezygnowano z egzaminów ustnych.

Wyniki egzaminów maturalnych od 2015 roku

2015 rok był pierwszym rokiem obowiązywania tzw. „nowej matury”, jednak dla uczniów, którzy rozpoczęli edukację na poziomie średnim przed zmianą, odbyła się matura w starej formule. W 2015 roku ogółem maturę zdało 74 proc. przystępujących do egzaminu, z czego: 80 proc. zdających „nową maturę” oraz 64 proc. zdających „starą maturę” (s. 9).

2016 roku maturę zdało 79,5 proc. uczniów (s. 7 ), w 2017 roku – 78,5 proc. (s. 7), a w 2018 roku – 79,7 proc. (s. 7).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub