Czas czytania: około min.

Ile pieniędzy jest wydawanych na straż miejską?

04.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jedną z propozycji wyborczych Patryka Jakiego (kandydata z ramienia Prawa i Sprawiedliwości) jest Program Bezpieczna Warszawa, którego elementem jest m.in. redystrybucja środków finansowych wydatkowanych przez stolicę na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

https://t.co/STU63EuY5d

— Patryk Jaki (@PatrykJaki) June 14, 2018

Planowane wydatki miasta stołecznego Warszawy na utrzymanie Straży Miejskiej to 169 mln zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 71) i 150 mln zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 73), z czego – według Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. (s. 109) – wykonano 99,3% planu. Przedstawione kwoty odpowiadają 0,9% całej kwoty wydatków budżetu Warszawy, która wynosiła odpowiednio 17,6 mld zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 21) i 16,5 mld zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 19).

Pomimo stosunkowo wysokich różnic między kwotami wynikającymi z budżetu m.st. Warszawy a kwotą wskazaną przez Patryka Jakiego (odpowiednio o 69 mln zł w 2018 r. i 50 mln zł w 2017 r.), uznajemy jego wypowiedź za prawdziwą – przemawia za tym jej literalne brzmienie, a konkretnie: posłużenie się przez niego przyimkiem „ponad”, oznaczającego przekroczenie wskazanego poziomu 100 mln zł.

 

 

Share The Facts
Patryk Jaki
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

(…) pieniądze, które są wydawane na Straż Miejską, a są to bardzo duże pieniądze, jest to ponad 100 mln złotych, które są wydawane z pieniędzy warszawiaków na właśnie tę instytucję

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.