Czas czytania: około min.

Ile pieniędzy przeznaczono na subwencje dla oświaty?

31.03.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

2017 roku na oświatę i wychowanie przewidziano w budżecie 432 703 tys. złotych. Na kwotę tę, oprócz dotacji i subwencji, których wysokość wyniosła 35 968 tys. zł, składają się świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych. Rok wcześniej, w znowelizowanej ustawie budżetowej przewidziano wydatki na oświatę na poziomie 413 649 tys. zł (dotacje i subwencje – 32 112 tys. zł).

W latach poprzednich kwoty przeznaczone na ten cel w budżecie przedstawiały się następująco:

  • 2015: 433 098 tys. zł (dotacje i subwencje – 30 112 tys. zł)
  • 2014: 424 371 tys. zł (dotacje i subwencje – 28 979 tys. zł)
  • 2013: 443 862 tys. zł (dotacje i subwencje – 29 125 tys. zł)

subwencje-3

Z powyższych danych wynika, iż w latach 2016- 2017 kiedy o budżecie decydował rząd Prawa i Sprawiedliwości wydatki na oświatę zmalały w porównaniu do roku 2015, aczkolwiek dotacje i subwencje wzrosły o odpowiednio 2 000 zł i 5 856 zł.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.