Czas czytania: około min.

Ile pieniędzy z budżetu otrzymało w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość?

11.09.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W opublikowanym przez Państwową Komisję Wyborczą Sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych w roku 2016, Prawo i Sprawiedliwość wykazało, iż otrzymało tytułem dotacji podmiotowej około 29 mln 711 tys. złotych. Kwota otrzymanej subwencji wyniosła z kolei 18 mln 44 tys. złotych. Łącznie w roku 2016 partia otrzymała zatem około 48 mln złotych tytułem subwencji oraz dotacji podmiotowej.

Zasady przyznawania subwencji reguluje art. 28 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Mówi on, że prawo do otrzymania subwencji ma partia, która:

„1) w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów albo

2) w wyborach do Sejmu weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów”.

Subwencja może być wydatkowana wyłącznie na działalność statutową partii politycznej. Oprócz subwencji, partiom przysługuje dotacja podmiotowa, przyznawana zgodnie z art. 150. § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Dotacja podmiotowa przyznawana jest za każdy uzyskany mandat posła i senatora.

 

 

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu

Prawo i Sprawiedliwość w zeszłym roku dostało 48 milionów złotych pieniędzy podatników – subwencje, dotacje podmiotowe.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.