Czas czytania: około min.

Ile podpisów zebrało PSL pod projektem obniżenia wieku emerytalnego?

04.10.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczył wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników. O rozpoczęciu zbiórki podpisów Prezes PSLu poinformował 3 lutego 2016 r.

Projekt ten wpłynął do Sejmu 13 maja 2016 r., a więc po upływie ponad trzech miesięcy, a nie dwóch jak powiedział Kosiniak-Kamysz. Prezes PSLu pomylił się także w podanej liczbie podpisów o około 15 tysięcy. Jako pełnomocnik Komitetu inicjatywy ustawodawczej w zawiadomieniu o wniesieniu projektu ustawy (str. 16) poinformował Marszałka Sejmu o załączeniu 115 695 podpisów.

 

 

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
prezes PSL

 

Już raz zebraliśmy w tej kadencji pod stażem pracy uprawniającym do przejścia na emeryturę, to było 40 lat, bez najmniejszego problemu w ciągu dwóch miesięcy 130 tys. podpisów.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.