Strona główna Wypowiedzi Ile Polska wydaje na badania i rozwój?

Ile Polska wydaje na badania i rozwój?

Ile Polska wydaje na badania i rozwój?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

W 2018 Polska przeznaczyła tylko 1,21% PKB na badania i rozwój, gdy w UE wskaźnik ten wynosił średnio 2,07%.

 

Twitter, 19.02.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 19.02.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2018 roku Polska przeznaczyła 1,21 procenta PKB na badania i rozwój, natomiast średnia unijna wyniosła 2,12 procenta PKB. Robert Biedroń przytacza zatem prawidłowe dane dotyczące Polski, myląc się nieznacznie co do średniej unijnej. Pomyłka jest jednak niewielka i mieści się w uznawanym przez nas marginesie błędu, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Zgodnie z ustawową definicją działalności badawczo-rozwojowej (art. 5a ustawy o PIT, art. 4a ustawy o CIT):

działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Jaki procent PKB przeznacza Polska na badania i rozwój?

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego Polska w 2018 roku na działalność badawczą i rozwojową (ang. Research & Development) przeznaczyła 1,21 procenta PKB.

W poprzednich latach wartości te kształtowały się następująco:

 • 2017 – 1,03 procenta,

 • 2016 – 0,97 procenta,

 • 2015 – 1 procent,

 • 2014 – 0,94 procenta.

Jaka jest średnia w Unii Europejskiej?

W 2018 roku na badania i rozwój państwa członkowskie wydały średnio 2,12 procenta PKB. Na przestrzeni lat liczba ta wyniosła:

 • 2017 – 2,07 procenta,

 • 2016 – 2,04 procenta,

 • 2015 – 2,03 procenta,

 • 2014 – 2,02 procenta.

Jaki procent PKB na działalność badawczo-rozwojową przeznaczają inne państwa członkowskie UE?

W 2018 rok największy procent PKB na tę działalność przeznaczały:

 • Szwecja – 3,31 procenta,

 • Austria – 3,17 procenta,

 • Niemcy – 3,13 procenta,

 • Dania – 3,03 procenta,

 • Belgia – 2,76 procenta.

Natomiast najmniejszy:

 • Rumunia – 0,51 procenta,

 • Cypr – 0,55 procenta,

 • Malta – 0,55 procenta,

 • Łotwa – 0,64 procenta,

 • Bułgaria – 0,75 procenta.

Podsumowanie

Robert Biedroń w swojej wypowiedzi podaje prawidłowe dane dotyczące procenta PKB przeznaczanego przez Polskę na badania i rozwój w 2018 roku. Dane dostarczane przez Eurostat, dotyczące średniej unijnej, wskazują odmienną wartość za rok 2018 (2,12 procenta) niż ta, którą sugeruje Robert Biedroń (2,07 procent). Jest to jednak niewielka różnica, mieszcząca się w uznawanych przez nas granicach błędu, w związku z czym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!