Strona główna Wypowiedzi Ile procent gimnazjów ma pracownie przedmiotowe?

Ile procent gimnazjów ma pracownie przedmiotowe?

Ile procent gimnazjów ma pracownie przedmiotowe?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Po siedemnastu latach budowania gimnazjów 25% szkół ma przedmiotowe gabinety.

TVP 1, 04.09.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVP 1, 04.09.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według Oceny Skutków Regulacji (łącznie dla ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), w pracownie przedmiotowe wyposażonych jest 27% gimnazjów. Pracownie językowe oraz komputerowe stanowią oddzielną statystykę, wynoszącą odpowiednio 73% i 29%.

 

 

Share The Facts
Anna Zalewska
Minister Edukacji

 

Po siedemnastu latach budowania gimnazjów 25% szkół ma przedmiotowe gabinety.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!