Czas czytania: około min.

Ile wynosi koszt utrzymania więźnia?

02.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Obecnie dostępne dane za rok 2014 wskazują na koszty miesięcznego utrzymania więźnia na poziomie od 2482 zł (Najwyższa Izba Kontroli) do 2869 zł (Centralny Zarząd Służby Więziennej). Również dane statystyczne Służby Więziennej za listopad 2015 roku powołują się na informacje z 2014 r. Wiceminister mówi o aktualnych danych z 2015 roku.

Koszt utrzymania więźnia wylicza się na podstawie ogólnych wydatków poniesionych na utrzymanie osadzonych oraz funkcjonowanie zakładów karnych i aresztów śledczych podzielonych przez średnią liczbę osadzonych w danym roku.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.