Czas czytania: około min.

Ile wynosiły rekompensaty dla rolników?

19.12.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

31 sierpnia 2015 roku rząd Ewy Kopacz przyjął Uchwałę ws. ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, która miała miejsce w tamtym roku. Na ten cel rząd przeznaczył wówczas 450 mln złotych.

W tym roku, 31 lipca, rząd również przyjął program pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Początkowo na ten cel przeznaczono ok. 800 mln złotych, jednak 12 września zwiększono tę kwotę do 1,5 mld złotych.

21 listopada 2018 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że przyjęła od rolników 332 tys. wniosków na łączną kwotę 2,15 mld zł, czyli o ponad 600 mln więcej niż założył rząd. W związku z tym, w przyjętej przez Sejm 6 grudnia Ustawie zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczono dodatkowo 715,5 mln złotych dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ w 2015 roku rząd na pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę  przeznaczył 450 mln złotych; w tym roku rząd przeznaczył na ten cel w sumie 2,21 mld złotych.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.