Czas czytania: około min.

Ile wynoszą wydatki na służbę zdrowia?

08.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi w Narodowym Rachunku Zdrowia za rok 2015, wydatki publiczne na służbę zdrowia 3 lata temu wynosiły 79,9 mld zł. Przy Produkcie Krajowym Brutto Polski wynoszącym wówczas 1,799 bln zł oznacza to, że wydatki publiczne na służbę zdrowia stanowiły wtedy 4,44% PKB, a więc zdecydowanie więcej niż podał premier:

W drugiej części swojej wypowiedzi, Mateusz Morawiecki nawiązał do nowelizacji ustawy podnoszącej rokrocznie poziom finansowania służby zdrowia. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2024 nie może być niższa niż:

  1. 4,67% produktu krajowego brutto w 2018 r.;
  2. 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;
  3. 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;
  4. 5,22% produktu krajowego brutto w 2021 r.;
  5. 5,41% produktu krajowego brutto w 2022 r.;
  6. 5,60% produktu krajowego brutto w 2023 r.;
  7. 5,80% produktu krajowego brutto w 2024 r.

Oznacza to, że próg finansowania służby zdrowia w kwocie 6% PKB ma zostać osiągnięty w roku 2025.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Trzy lata temu (…) na służbę zdrowia wydawaliśmy niespełna 4% PKB. Dzisiaj przeznaczamy 4,86% w roku 2019.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.